Ποια εταιρεία δίνει το Φθηνότερο Επαγγελματικό Ρεύμα για την Επιχείρηση;

Επαγγελματικό Ρεύμα

Τι ονομάζουμε επαγγελματικό ρεύμα; Είναι η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις (καταστήματα, χώρους αποθήκευσης, εταιρείες κ.λπ.), βιομηχανικές εγκαταστάσεις (εργοστάσια, βιοτεχνίες, εργαστήρια κ.λπ.) και χώρους δημόσιας χρήσης, όπως π.χ. τα γκαράζ.

Ακολουθούν κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για τη Χαμηλή, τη Μεσαία και την Υψηλή Τάση.

Πάρε όντως το φθηνότερο ρεύμα. Μην σε μπερδεύουν τα “χρώματα”.

Χαμηλή Τάση

Κύριες εφαρμογές της Χαμηλής Τάσης είναι το εμπόριο και η βιομηχανία για χρήσεις έως 250 kVA, και οι οικιακοί πελάτες με ισχύ κάτω των 25 kVA.

Οι συνήθεις πελάτες των παρόχων σε αυτή την κατηγορία είναι:

 • επαγγελματίες Χαμηλής Τάσης, με έως 25 KVA εγκατεστημένη ισχύ·
 • οικιακές χρήσεις Χαμηλής Τάσης, με έως 25 kVA εγκατεστημένη ισχύ·
 • επαγγελματίες Χαμηλής Τάσης, με ισχύ παροχής άνω των 25 kVA και έως 250 kVA·
 • επαγγελματίες Χαμηλής Τάσης με διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης ανάλογα με την ώρα της ημέρας.

Οι νέοι επαγγελματίες χρήστες Χαμηλής Τάσης πρέπει να υποβάλουν αίτηση ηλεκτροδότησης Τύπου Α’ ή τύπου Β’ (ανάλογα με τα kVA).

Μέση Τάση

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει βιομηχανίες και εμπορικές επιχειρήσεις με συμφωνία ισχύος μεγαλύτερης των 250 kVA. Οι συγκεκριμένοι καταναλωτές έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, οπότε οι λύσεις των παρόχων είναι προσαρμοσμένες σε αυτές.

Για κάθε νέα παροχή Μέσης Τάσης, πρέπει να υποβληθούν τα εξής:

 • αίτηση ηλεκτροδότησης·
 • άδεια οικοδομής, εάν το ακίνητο ηλεκτροδοτείται για πρώτη φορά. Σε περίπτωση που η άδεια είναι σε άλλο όνομα, πρέπει να συνοδεύεται από συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης ή ένα έγγραφο παραχώρησης·
 • προκαταρτικό μονογραμμικό διάγραμμα του υποσταθμού·
 • τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής του υποσταθμού (δύο αντίγραφα)·
 • αναφορά στους μετασχηματιστές (Μ/Σ) που υπάρχουν και έχουν χρησιμοποιηθεί, όπως επίσης και στις συσκευές και τους κινητήρες στη Μέση Τάση·
 • αντίγραφο επιστολής ΔΕΔΔΗΕ, για απαλλαγή ή δέσμευση χώρου/υποσταθμού (Υ/Σ) ΔΕΗ, αν το ακίνητο είναι όγκου άνω των 2.500 m3·
 • άδεια εγκατάστασης (επικυρωμένο αντίγραφο) εάν η ηλεκτροδότηση αφορά βιομηχανία, βιοτεχνία, αποθήκη κλπ.

Υψηλή Τάση

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει περίπου 30 βαριές βιομηχανίες. Η ηλεκτροδότησή τους γίνεται αποκλειστικά από τη ΔΕΗ.

Επαγγελματικό ρεύμα: εναλλακτικοί πάροχοι

Η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας σήμερα περιλαμβάνει, πέρα από τη ΔΕΗ, μια σειρά εταιρειών που παρέχουν ρεύμα και επιχειρούν να εντάξουν στο πελατολόγιό τους μερίδιο των καταναλωτών. Οι προσφορές των εναλλακτικών παρόχων δεν απευθύνονται μόνο στους οικιακούς χρήστες, αλλά και στους χρήστες της επαγγελματικής κατηγορίας (βιομηχανίες και επιχειρήσεις) στη Χαμηλή και τη Μέση Τάση, με μια σειρά οικονομικών πλεονεκτημάτων και ευνοϊκών πακέτων.

Οι πιο γνωστοί εναλλακτικοί πάροχοι ρεύματος είναι οι εξής: Elpedison (με μακράν τις καλύτερες τιμές στο ρεύμα), Volton, NRG, Φυσικό Αέριο, Protergia, Ήρων, Watt & Volt, Volterra, ΚΕΝ, ZeniΘ, ΕΛΤΑ Ενέργεια, ΕΛΙΝΟΙΛ, ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, We Energy, ΟΤΕ Estate, Solar Energy, Green, Nova Energy κ.α. Εξαίρεση από το πεδίο δράσης των εναλλακτικών παρόχων αποτελούν αυτή τη στιγμή τα μη διασυνδεδεμένα νησιά (ΜΔΝ), διότι σε αυτά το μονοπώλιο της ΔΕΗ έχει αρθεί μόνο μερικώς προς το παρόν.

Ένα σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές, είτε πρόκειται για Χαμηλή είτε για Μέση Τάση, είναι ότι οι εκάστοτε προσφορές των παρόχων για οικονομικό ρεύμα αφορούν αποκλειστικά την τιμή κιλοβατώρας και τις σχετικές προωθητικές ενέργειες.  Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, οι φόροι και τα τέλη που αναγράφονται στους λογαριασμούς επαγγελματικούς ρεύματος δεν εμπίπτουν στο πεδίο του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών, οπότε είναι τα ίδια για όλους τους χρήστες, ανεξαρτήτως του εναλλακτικού παρόχου που έχουν επιλέξει. Επίσης, οι βλάβες του δικτύου, οι διακοπές και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αφορά την ηλεκτροδότηση, δεν αποτελεί ευθύνη των παρόχων. Αρμόδιος για αυτά τα θέματα είναι αποκλειστικά ο ΔΕΔΔΗΕ, καθώς οι ρυθμίσεις του αφορούν όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως παρόχου.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που θα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές είναι η διαδικασία μετάβασης σε άλλον πάροχο όταν υπάρχουν οφειλές. Δεν είναι δυνατή η λύση σύμβασης σε ισχύ όταν υπάρχουν χρέη σε εκκρεμότητα ή δεν έχουν διακανονιστεί.

Σε κάθε περίπτωση, είναι στο χέρι του κάθε επαγγελματία να κάνει σωστή και ολοκληρωμένη σύγκριση των προσφορών και των πλεονεκτημάτων του κάθε παρόχου, ώστε να οδηγηθεί στη λύση που θα καλύπτει τις δικές του ανάγκες.

ΓΙΑΤΙ FTHINOREYMA.GR

ΣΕ ΜΠΕΡΔΕΥΟΥΝ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ;

Ξέρουμε ποιός έχει το φθηνότερο ρεύμα