Συμφέρει η Παραγωγή Ρεύματος από Φωτοβολταϊκά;

Παραγωγή Ρεύματος από Φωτοβολταϊκά

Σε μία χώρα όπως η Ελλάδα, όπου υπάρχει έντονη ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια του έτους, είναι απολύτως φυσικό να υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον για την επένδυση σε φωτοβολταϊκά. Τα πάνελ των φωτοβολταϊκών δεσμεύουν την ηλιακή ενέργεια και τη μετατρέπουν σε ηλεκτρική. Έτσι, πολλοί ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις αποφασίζουν να αξιοποιήσουν αυτήν την εναλλακτική μορφή ενέργειας με το σχετικά χαμηλό κόστος αρχικής επένδυσης, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την παραγόμενη ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών τους ή για πώληση στο δίκτυο.   

Από τεχνικής άποψης, τα πάνελ των φωτοβολταϊκών είναι ένας είδος γεννήτριας. Αποτελούνται από συσσωρευτές ή μπαταρίες, συστήματα στήριξης, συστήματα αντιστροφής τάσης, ρυθμιστές φόρτισης και μετρητές ενέργειας. Εάν η χρήση τους έχει ως στόχο την ηλεκτροδότηση οικιών ή επαγγελματικών χώρων, αυτό γίνεται με την τοποθέτηση πάνελ μικρών διαστάσεων σε ταράτσες σπιτιών ή οροφές. Όπως και σε κάθε άλλη εναλλακτική μορφή ενέργειας, το παραγόμενο ρεύμα καταλήγει στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ με στόχο τη διανομή στους καταναλωτές.  

Πάρε όντως το φθηνότερο ρεύμα. Μην σε μπερδεύουν τα “χρώματα”.

Κάποια από τα θετικά τους στοιχεία είναι η δυνατότητα τοποθέτησης των πάνελ σε σχεδόν οποιαδήποτε επιφάνεια, η εύκολη εγκατάστασή τους και το προσιτό κόστος επένδυσης.   

Δεν είναι λίγοι οι πάροχοι στην Ελλάδα οι οποίοι παράγουν ρεύμα μέσω της ηλιακής ενέργειας. Αυτό δείχνει ότι οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας δεν είναι μία παροδική μόδα, αλλά έχουν έρθει για να μείνουν.  

Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών: αδειοδότηση

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος προκειμένου να λάβει άδεια τοποθέτησης φωτοβολταϊκών δεν είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

  • μελέτη που εκπονείται από μηχανικό με ειδίκευση στα φωτοβολταϊκά συστήματα·
  • κάτοψη του χώρου εγκατάστασης·
  • οικοδομική άδεια για την απόδειξη της νομιμότητας του χώρου·
  • τεχνικά φυλλάδια των φωτοβολταϊκών πλαισίων και των αντιστροφέων για να βεβαιωθεί η συμβατότητά τους με της οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ·
  • απεικόνιση του φωτοβολταϊκού συστήματος και μονογραμμικό σχέδιο που θα παρουσιάζει τον τρόπο διασύνδεσης του συστήματος·
  • εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ενοικιαστής, απαιτείται η προσκόμιση της έγγραφης συναίνεση του ιδιοκτήτη του ακινήτου στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση των πάνελ, καθώς και το μισθωτήριο της οικίας. Ειδάλλως, εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του χώρου εγκατάστασης, απαιτείται ο τίτλος ιδιοκτησίας·
  • έγγραφη συναίνεση όλων των ιδιοκτητών για εγκατάσταση πάνελ σε κοινόχρηστο χώρο·
  • σύνδεση των πάνελ σε υπάρχουσα παροχή στο όνομα του ενδιαφερόμενου·
  • οι ανάγκες για νερό πρέπει να καλύπτονται από ΑΠΕ (ηλιακός θερμοσίφωνας) σε περίπτωση τοποθέτησης σε κατοικία·
  • απόδειξη εξόφλησης του τελευταίου λογαριασμού.

Κοστολόγηση της πώλησης του ρεύματος

Εάν ενδιαφέρεστε να μπείτε στη διαδικασία πώλησης στον ΔΕΔΔΗΕ ρεύματος που προέρχεται από ηλιακή ενέργεια, είναι σημαντικό να είστε πρώτα πλήρως ενήμεροι για ορισμένα σημαντικά θέματα. Ανάλογα με το συμβόλαιο, υπάρχουν έντονες διακυμάνσεις όσον αφορά την τιμή της κιλοβατώρας που προέρχεται από φωτοβολταϊκά. Επιβάλλεται να διαβάσετε πολύ προσεκτικά το συμβόλαιό σας πριν υπογράψετε, προκειμένου να διαπιστώσετε το κατά πόσο και για ποιο χρονικό διάστημα η τιμή της κιλοβατώρας παραμένει σταθερή.

Όσον αφορά την εκμετάλλευση του ρεύματος που παράγεται από φωτοβολταϊκά, υπάρχουν δύο τρόποι, εκ των οποίων ο καθένας ανταποκρίνεται σε διαφορετικές καταναλωτικές ανάγκες. Ο πρώτος ονομάζεται net metering και ενδείκνυται για ακίνητα που αποτελούν τη μόνιμη βάση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σε αυτόν, το ρεύμα που καταναλώνει το ακίνητο συμψηφίζεται με το παραγόμενο. Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι η πώληση της ενέργειας στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και ταιριάζει καλύτερα σε χώρους περιορισμένης κατανάλωσης με αυξημένα πάγια (όπως π.χ. τα εξοχικά).

Τα συν και τα πλην των φωτοβολταϊκών

Το μεγάλο ατού των φωτοβολταϊκών πάνελ είναι πως εκμεταλλεύονται την αδιάκοπη ροή της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ρεύματος χωρίς κόστος και περιορισμούς. Είναι από τις πλέον δημοφιλείς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς δεν έχουν αρνητικό αποτύπωμα στο περιβάλλον από πλευράς ρύπανσης και θορύβου.  

Η τοποθέτησή τους γίνεται εύκολα χωρίς να χρειάζεται ενίσχυση του δικτύου διανομής, η απαιτούμενη συντήρηση δεν είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική και η διάρκεια ζωής του είναι μεγάλη (περίπου 20-30 χρόνια). Η λειτουργία τους είναι ευέλικτη και μπορεί να γίνει είτε αυτόνομα είτε σε συνδυασμό με άλλες πηγές ενέργειας. Υπάρχουν ηλιακά πάνελ που χρησιμοποιούνται για θέρμανση και συσσωρευτές μεγάλης χωρητικότητας εάν ο χρήστης δεν θέλει να πουλήσει την παραγόμενη ενέργεια.  

Στα μειονεκτήματα, το βασικό είναι το υψηλό κόστος της επένδυσης σε πάνελ καλής ποιότητας, κάτι που αποτρέπει πολλούς από το να προχωρήσουν. Ωστόσο, η χρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για την απόφαση τοποθέτησης φωτοβολταϊκών. 

Ένα άλλο πλην είναι ότι δεν υπάρχει πλήρης αυτονομία εάν λάβουμε υπόψη ότι τα πάνελ παράγουν ενέργεια τις ώρες της ηλιοφάνειας και σε πραγματικό χρόνο. Εφόσον έχει αποφασιστεί η πώληση, το περίσσευμα ρεύματος κατευθύνεται στο δίκτυο. Επιπλέον, κάποιες φορές τίθεται και θέμα αισθητικής, όταν τα πάνελ είναι ογκώδη και καταλαμβάνουν πολύ χώρο. Τέλος, εάν μιλάμε για κοινόχρηστο χώρο, απαραίτητη είναι η σύμφωνη γνώμη όλων των ιδιοκτητών πριν γίνει η τοποθέτηση.

Παρά τις ενδεχόμενες δυσκολίες, τα φωτοβολταϊκά παραμένουν μια δημοφιλής εναλλακτική πηγή ενέργειας και τα επιπλέον έσοδα για ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση από την πώληση του ρεύματος προσελκύουν αρκετούς καταναλωτές.  

ΓΙΑΤΙ FTHINOREYMA.GR

ΣΕ ΜΠΕΡΔΕΥΟΥΝ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ;

Ξέρουμε ποιός έχει το φθηνότερο ρεύμα