Νυχτερινό Ρεύμα: Όσα Πρέπει να Μάθετε

Νυχτερινό Ρεύμα

Νυχτερινό ρεύμα είναι η κατανάλωση ενέργειας με χαμηλότερη χρέωση στις ώρες εκτός αιχμής (off-peak), οπότε και η ζήτηση είναι μικρότερη. Με τον τρόπο αυτό, οι καταναλωτές επωφελούνται χρησιμοποιώντας οικονομικότερα τις ενεργοβόρες συσκευές τους, όπως τα κλιματιστικά, η κουζίνα, ο θερμοσίφωνας, τα πλυντήρια ρούχων και πιάτων κ.λπ., ενώ παράλληλα οι πάροχοι επιτυγχάνουν την αποσυμφόρηση του δικτύου.

Τα νοικοκυριά καταφέρνουν να μειώσουν τους λογαριασμούς τους με το ωράριο νυχτερινού ρεύματος, ή νυχτερινού τιμολογίου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως λέγεται διαφορετικά. Η τιμή κιλοβατώρας είναι σημαντικά μειωμένη σε σύγκριση με το ημερήσιο ρεύμα και παραμένει στα ίδια επίπεδα ανεξάρτητα από το πόσο μικρή ή μεγάλη είναι η κατανάλωση.

Για να διαπιστώσουμε εάν το νυχτερινό ρεύμα είναι επωφελές και κατά πόσο, θα πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε ορισμένες πληροφορίες.  

Πάρε όντως το φθηνότερο ρεύμα. Μην σε μπερδεύουν τα “χρώματα”.

Το ωράριο του νυχτερινού τιμολογίου χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: το τμηματικό και το συνεχές.  

Για όλους τους νέους καταναλωτές που ζητούν νυχτερινό τιμολόγιο, το τμηματικό ωράριο είναι υποχρεωτικό. Οι ώρες του νυχτερινού ρεύματος χωρίζονται σε δυο περιόδους:

α) Χειμερινή περίοδος: Πρόκειται για το διάστημα από την 1η Νοεμβρίου έως τις 30 Απριλίου. Το ωράριο διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία των καταναλωτών. Για όσους ανήκουν στο δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας και των διασυνδεμένων νησιών, οι ώρες είναι 02:00 π.μ. -08:00 π.μ. και 15:00 μ.μ. – 17:00. Για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά είναι 02:00 π.μ. – 08:00 π.μ. και 15:30 μ.μ. – 17:30 μ.μ.

β) Κατά τους καλοκαιρινή περίοδο, δηλαδή από την 1η Μαΐου έως τις 31, ισχύει το ίδιο ωράριο (11:00 μ.μ. – 07:00 π.μ.) για όλους του χρήστες ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους.

Στο συνεχές ωράριο, οι ώρες του νυχτερινού τιμολογίου είναι 11:00 μ.μ. – 07:00 π.μ. σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το συνεχές ωράριο δεν είναι πια διαθέσιμο για τους νέους συνδρομητές των παρόχων και περιορίζεται μόνο σε όσους το επέλεξαν πριν το 1988 και δεν έχουν ζητήσει την αλλαγή του, καθώς και στις περιοχές για τις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα συστήματος ΤΑΣ (Τηλεχειρισμός Ακουστικής Συχνότητας).

Εφόσον επιθυμούν να διατηρήσουν το νυχτερινό τους τιμολόγιο σε συνεχές ωράριο, οι παλιοί συνδρομητές μπορούν να το κάνουν. Θα πρέπει, ωστόσο, να γνωρίζουν ότι πιθανή αλλαγή σε τμηματικό πρέπει να δηλωθεί σε γραφείο του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και ότι είναι μη αναστρέψιμη.  

Πέραν της ΔΕΗ, η ελληνική αγορά της ηλεκτροδότησης απαρτίζεται πια από πολλές εναλλακτικές εταιρείες. Κάποιες από αυτές είναι: Elpedison, ZeniΘ, Φυσικό Αέριο, Green, Ήρων, ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, We Energy, ΕΛΤΑ, Protergia, Solar Energy, NRG, Watt & Volt, ΚΕΝ, Volton, Volterra, OTESTATE, ΕΛΙΝΟΙΛ κ.α. Στα προγράμματα των παρόχων αυτών θα βρείτε φθηνότερη χρέωση ακόμα και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου.

Διαδικασία ένταξης στο νυχτερινό τιμολόγιο

Για να ξεκινήσει ένα νοικοκυριό να χρησιμοποιεί τις φθηνές χρεώσεις του νυχτερινού ρεύματος, πρέπει να εγκατασταθεί ένας ειδικός μετρητής που διαθέτει δύο ξεχωριστούς μηχανισμούς μέτρησης για το ημερήσιο και το νυχτερινό ωράριο. Αυτό γίνεται με αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ καλώντας στο 11500 ή το 2111900500, ανεξαρτήτως παρόχου. Οι καταναλωτές συμμετέχουν στα έξοδα εγκατάστασης καταβάλλοντας 34 € συν ΦΠΑ. Αποκλειστικά αρμόδιος για το ωράριο του νυχτερινού ρεύματος και το ποσό που απαιτείται για την εγκατάσταση του μετρητή είναι ο ΔΕΔΔΗΕ.

Για τεθεί σε ισχύ το νυχτερινό τιμολόγιο, θα πρέπει οι λογαριασμοί να εκδίδονται στο όνομα του καταναλωτή ή του/της συζύγου. Αρμόδιος για την ενεργοποίηση είναι ο πάροχος. Για ακόμη μία φορά, επισημαίνεται ότι ο πάροχος καθορίζει τις τιμές, αλλά όχι τις ώρες του νυχτερινού ρεύματος.

Πόσο μειωμένο είναι το νυχτερινό ρεύμα;

Όταν χρησιμοποιούμε τις ενεργοβόρες συσκευές μας (κλιματιστικά, πλυντήρια κουζίνα, θερμοσίφωνας κ.λπ.) τις ώρες ισχύος του νυχτερινού τιμολογίου, επιτυγχάνουμε σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων στους λογαριασμούς μας.

Σημαντικές μειώσεις έχουμε και από την κατανάλωση των συσκευών που βρίσκονται σε λειτουργία όλο το 24ωρο, όπως το ψυγείο, ο καταψύκτης κ.α., καθώς το ρεύμα που δαπανάται έχει μειωμένη τιμή για το ένα τρίτο της ημέρας.  

Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να πούμε ότι το νυχτερινό ρεύμα συμφέρει σίγουρα, εφόσον βρεθεί η χαμηλότερη τιμή στον κατάλληλο πάροχο.

Πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν έχουμε νυχτερινό ρεύμα

Αρκεί να ελέγξουμε έναν εκκαθαριστικό λογαριασμό μας. Στην περίπτωση της ΔΕΗ, υπάρχει η ένδειξη «Γ1Ν Οικιακό Τιμολόγιο» όταν η παροχή μας περιλαμβάνει νυχτερινό ρεύμα. Στους εναλλακτικούς παρόχους, το νυχτερινό ρεύμα επισημαίνεται με το γράμμα «Ν» δίπλα από το πρόγραμμα που έχουμε επιλέξει.

Επίσης, οι εκκαθαριστικοί λογαριασμοί περιλαμβάνουν μετρήσεις στην πίσω σελίδα του τιμολογίου. Σε αυτές διακρίνουμε με σαφήνεια τη μέτρηση της κατανάλωσης από το ημερήσιο ρεύμα και, στη συνέχεια, από το νυχτερινό.  

Τέλος, ένας ακόμη τρόπος για να ελέγξουμε εάν έχουμε νυχτερινό ρεύμα είναι το κουτί της παροχής μας. Εντός του κουτιού θα πρέπει να υπάρχουν δύο μετρητές, ο ένας με την ένδειξη «Κ» και ο άλλος με «Μ». Η ένδειξη Μ υποδηλώνει το νυχτερινό τιμολόγιο. Εάν ο δείκτης στον συγκεκριμένο μετρητή περιστρέφεται, έχουμε κατανάλωση νυχτερινού ρεύματος.

Βήματα για την ενεργοποίηση του οικιακού νυχτερινού τιμολογίου (με χρονοχρέωση)

Για να ενταχθείτε στο ωράριο του νυχτερινού ρεύματος, πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:

  1. Υποβάλλετε τη σχετική αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ, είτε ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/, είτε τηλεφωνικά καλώντας στους αριθμούς 11500 ή 2111900500. Θα σας ζητηθεί η προσκόμιση κάποιων δικαιολογητικών, όπως αντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς σας και ο αριθμός της παροχής σας
  2. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επισκεφθείτε ένα κατάστημα του παρόχου σας ή να επικοινωνήσετε μαζί τους ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά, προκειμένου να υπογράψετε τη νέα Σύμβαση Προμήθειας που θα είναι στο όνομά σας. Για την υπογραφή, απαιτείται η ταυτότητά σας και αποδεικτικό του ΑΦΜ σας. Εάν είστε ενοικιαστής, επιβάλλεται να έχετε μαζί σας έγγραφη βεβαίωση της σύμφωνης γνώμης του ιδιοκτήτη.  

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, οι χρεώσεις για το νυχτερινό ρεύμα διαφέρουν ανά εταιρεία, όπως και σε κάθε άλλο είδος κατανάλωσης. Οπότε, καλό θα είναι να μελετήσετε αναλυτικά τις προσφορές των παρόχων όσον αφορά τις ημερήσιες και τις νυχτερινές χρεώσεις, ώστε να επιλέξετε την πλέον συμφέρουσα λύση. 

ΓΙΑΤΙ FTHINOREYMA.GR

ΣΕ ΜΠΕΡΔΕΥΟΥΝ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ;

Ξέρουμε ποιός έχει το φθηνότερο ρεύμα