Τι Είναι η Ρήτρα Αναπροσαρμογής (Οριακή Τιμή Συστήματος);

Οριακή Τιμή Συστήματος

Οι πάροχοι, πριν μεταπωλήσουν την ηλεκτρική ενέργεια στο καταναλωτικό κοινό, την αγοράζουν σε τιμή χονδρικής. Η τιμή αυτή ονομάζεται Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ). Πλέον έχει επικρατήσει να την αποκαλούμε «Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς» (ΤΕΑ), αλλά χρησιμοποιούνται και οι ονομασίες «Ρήτρα ΟΤΣ», «Ρήτρα Αναπροσαρμογής» ή «Αναπροσαρμογή Χρέωσης Προμήθειας».

Όπως είναι φυσικό, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι κυμαινόμενη και εξαρτάται από την ώρα, την ημέρα, την περίοδο κ.λπ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μονάδες παραγωγής να εμφανίζουν έλλειμα ή πλεόνασμα ενέργειας, ανάλογα με τη ζήτηση, και να προχωρούν σε εισαγωγή ρεύματος από άλλες χώρες ή σε εξαγωγή προς αυτές. Συνεπώς, και η τιμή χονδρικής για τους προμηθευτές ρεύματος παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις.

Η ΟΤΣ υπολογίζεται βάσει ενός αλγορίθμου που λαμβάνει υπόψη την προσφορά και τη ζήτηση. Καθημερινή και μηνιαία ανακοίνωση του χρηματιστηρίου ενέργειας ενημερώνει το κοινό σχετικά. Οι πάροχοι ενέργειας ορίζουν ένα πλαφόν και ένα πλανσέ της ΟΤΣ. Με τον τρόπο αυτό, όταν υπάρχουν έντονες διακυμάνσεις, οι διαφορές των τιμών μετακυλίονται στους καταναλωτές. Οπότε, στις περιπτώσεις στις οποίες η τιμή ρεύματος ξεπερνά το πλαφόν, οι χρήστες καλούνται να καλύψουν τη διαφορά. Αντιστοίχως, εάν υπάρξει πτώση κάτω του πλανσέ, μπορεί να έχουμε μειώσεις στους λογαριασμούς μας.  

Πάρε όντως το φθηνότερο ρεύμα. Μην σε μπερδεύουν τα “χρώματα”.

Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η Ρήτρα ΟΤΣ εφαρμόζεται καθολικά από όλους τους παρόχους (Protergia, Solar Energy, Φυσικό Αέριο, ΒΙΕΝΕΡ, ΕΛΤΑ Ενέργεια, NRG, Watt & Volt, Volton, Ήρων, ZeniΘ, Elpedison, ΟΤΕ Estate, Volterra, Nova Energy, ΚΕΝ, ΕΛΙΝΟΙΛ, We Energy, ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ και ΔΕΗ). Στις περισσότερες περιπτώσεις, εάν ένα πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει Ρήτρα ΟΤΣ, αυτό σημαίνει μεγαλύτερο πάγιο ή/και πιο ακριβή κιλοβατώρα.  

Για τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση χρωμάτων, ο κάθε καταναλωτής θα πρέπει να σκεφτεί τις ανάγκες του και να κατευθυνθεί στην εταιρεία που θεωρεί ότι διαχειρίζεται καλύτερα τη Ρήτρα ΟΤΣ.  

Ακολουθεί ένα παράδειγμα υπολογισμού ΟΤΣ. Πριν από αυτό, να αναφέρουμε ότι κάθε μεγαβατώρα (MWh) αντιστοιχεί σε 1.000 κιλοβατώρες (kWh).

Επεξήγηση της Ρήτρας Αναπροσαρμογής

Για να κατανοήσουμε τη Ρήτρα Αναπροσαρμογής του προγράμματος της επιλογής μας, αρχικά θα πρέπει να μάθουμε την ανώτερη και την κατώτερη τιμή που εφαρμόζει ο πάροχος στο πρόγραμμά μας. Ας πούμε ότι κινείται μεταξύ 40 €/MWh (κατώτερο όριο) και 60 €/MWh (ανώτερο όριο). Εάν στην τετραμηνία του τιμολογίου μας η μέση Ρήτρα Αναπροσαρμογής κυμαίνεται μεταξύ των ορίων αυτών, δεν θα υπάρχει αύξηση ή μείωση στον λογαριασμό μας. Αντιθέτως, εάν η Ρήτρα δεν κινηθεί εντός των ορίων, θα υπάρχει διαφορά (είτε θετική είτε αρνητική).

Ας εξετάσουμε ένα υποθετικό σενάριο μέσης Οριακής Τιμής Συστήματος 70 €/MWh στο τετράμηνο, κατά τη διάρκεια του οποίου καταναλώσαμε 2.500 kWh, δηλαδή 2,5 MWh.

Υπολογίζουμε την πρόσθετη επιβάρυνση εάν αφαιρέσουμε από τη μέση ΟΤΣ (70 €/MWh) την ανώτερη τιμή του παρόχου (60 €/MWh) και πολλαπλασιάσουμε τη διαφορά με την κατανάλωσή μας, μετατρέποντας πρώτα τις kWh σε MWh (δηλ. 2.500 ισούνται με 2,5).

Οπότε, προκύπτει το εξής: (70 – 60) x 2,5 = 10 x 2,5 € = 25 €.

Αντιστοίχως προκύπτει και η μείωση σε περίπτωση που η Ρήτρα ΟΤΣ είναι χαμηλότερη από την συμφωνημένη κατώτερη τιμή του παρόχου.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν διακυμάνσεις μεταξύ των ανώτερων και των κατώτερων ορίων τόσο μεταξύ των παρόχων όσο και μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων ή περιόδων του ίδιου παρόχου.  

Μέση ΟΤΣ (2016 – 2021)

Παρακάτω βλέπουμε τις μέσες μηνιαίες και ετήσιες τιμές ΟΤΣ για το διάστημα 2016 – 2021, όπως αυτές αποτυπώθηκαν από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Μέση ΟΤΣ 2016

 • Ιανουάριος 48,76 €/Μwh
 • Φεβρουάριος 43,92 €/Μwh
 • Μάρτιος 40,78 €/Μwh
 • Απρίλιος 38,97 €/Μwh
 • Μάιος 41,25 €/Μwh
 • Ιούνιος 41,31 €/Μwh
 • Ιούλιος 42,60 €/Μwh
 • Αύγουστος 39,07 €/Μwh
 • Σεπτέμβριος 39,94 €/Μwh
 • Οκτώβριος 43,17 €/Μwh
 • Νοέμβριος 43,11 €/Μwh
 • Δεκέμβριος 51,09 €/Μwh

Μέση ΟΤΣ 2017

 • Ιανουάριος 74,59 €/Μwh
 • Φεβρουάριος 56,22 €/Μwh
 • Μάρτιος 46,22 €/Μwh
 • Απρίλιος 44,57 €/Μwh
 • Μάιος 45,73 €/Μwh
 • Ιούνιος 51,32 €/Μwh
 • Ιούλιος 52,54 €/Μwh
 • Αύγουστος 50,56 €/Μwh
 • Σεπτέμβριος 53,06 €/Μwh
 • Οκτώβριος 54,88 €/Μwh
 • Νοέμβριος 70,45 €/Μwh
 • Δεκέμβριος 56,19 €/Μwh

Μέση ΟΤΣ 2018

 • Ιανουάριος 53,49 €/Μwh
 • Φεβρουάριος 51,64 €/Μwh
 • Μάρτιος 44,27 €/Μwh
 • Απρίλιος 50,35 €/Μwh
 • Μάιος 56,32 €/Μwh
 • Ιούνιος 60,69 €/Μwh
 • Ιούλιος 64,42 €/Μwh
 • Αύγουστος 63,83 €/Μwh
 • Σεπτέμβριος 67,06 €Μwh
 • Οκτώβριος 71,40 €/Μwh
 • Νοέμβριος 69,30 €/Μwh
 • Δεκέμβριος 71,25 €/Μwh

Μέση ΟΤΣ 2019

 • Ιανουάριος 75,28 €/Μwh
 • Φεβρουάριος 69,01 €/Μwh
 • Μάρτιος 59,87 €/Μwh
 • Απρίλιος 62,40 €/Μwh
 • Μάιος 65,91 €/Μwh
 • Ιούνιος 68,14 €/Μwh
 • Ιούλιος 62,14 €/Μwh
 • Αύγουστος 64,02 €/Μwh
 • Σεπτέμβριος 60,91 €Μwh
 • Οκτώβριος 63,32 €/Μwh
 • Νοέμβριος 55,35 €/Μwh
 • Δεκέμβριος 59,68 €/Μwh

Μέση ΟΤΣ 2020

 • Ιανουάριος 58,38 €/Μwh
 • Φεβρουάριος 49,23 €/Μwh
 • Μάρτιος 43,65 €/Μwh
 • Απρίλιος 28,51 €/Μwh
 • Μάιος 34,27 €/Μwh
 • Ιούνιος 34,04 €/Μwh
 • Ιούλιος 41,13 €/Μwh
 • Αύγουστος 46,13 €/Μwh
 • Σεπτέμβριος 46,62 €/Μwh
 • Οκτώβριος 47,22 €/Μwh
 • Νοέμβριος 52,66 €/Μwh
 • Δεκέμβριος 58,39 €/Μwh

Μέση ΟΤΣ 2021

 • Ιανουάριος 52,52 €/Μwh
 • Φεβρουάριος 50,36 €/Μwh
 • Μάρτιος 57,64 €/Μwh
 • Απρίλιος 64,17 €/Μwh
 • Μάιος 63,16 €/Μwh
 • Ιούνιος 83,47 €/Μwh
 • Ιούλιος 101,86 €/Μwh
 • Αύγουστος 121,72 €/Μwh

ΓΙΑΤΙ FTHINOREYMA.GR

ΣΕ ΜΠΕΡΔΕΥΟΥΝ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ;

Ξέρουμε ποιός έχει το φθηνότερο ρεύμα