Πώς Γίνεται η Αλλαγή Παρόχου Ρεύματος;

Αλλαγή Παρόχου

Τα τελευταία χρόνια, είναι πλέον γνώριμη στους Έλληνες καταναλωτές η διαδικασία της αλλαγής παρόχου ρεύματος. Προβάλλονται πολλές σχετικές διαφημίσεις και όλοι μας λαμβάνουμε συχνά τηλεφωνήματα από εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας σχετικά με συμφέρουσες προσφορές. Ωστόσο, το τοπίο εξακολουθεί να παραμένει κάπως θολό. Οι παρανοήσεις όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και τις παροχές της κάθε εταιρείας οδηγούν πολλές φορές σε λάθος επιλογές.  

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, η αλλαγή παρόχου είναι η επιλογή μιας άλλης εταιρείας που μου προσφέρει μια οικονομικότερη πρόταση στην τιμή της κιλοβατώρας και το πάγιο. Δεν συνεπάγεται αλλαγή του δικτύου διανομής, της ποιότητας σύνδεσης ή του φορέα μέτρησης. Δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν οι διακοπές ρεύματος ή ότι θα εξαλειφθούν οι βλάβες. Όλα τα παραπάνω αποτελούν αρμοδιότητα του ΔΕΔΗΕ αποκλειστικά για όλες τις εταιρείες παροχής.

Πάρε όντως το φθηνότερο ρεύμα. Μην σε μπερδεύουν τα “χρώματα”.

Τι πρέπει να έχετε κατά νου πριν την αλλαγή παρόχου ρεύματος

Η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και, ως εκ τούτου, ο κάθε καταναλωτής έχει διαφορετικές ανάγκες ενέργειας. Οπότε, η διαδικασία της επιλογής ενός νέου παρόχου παίρνει περισσότερο χρόνο και έχει μεγαλύτερη σημασία από την αλλαγή αυτή καθαυτή. Επιβάλλεται να μπορείτε να κατανοήσετε από τι αποτελείται ένας λογαριασμός, ποιες χρεώσεις αφορούν αποκλειστικά τον πάροχο, ποιες είναι για τρίτους, αν υπάρχουν εκπτώσεις κ.λπ. Θα πρέπει να έχετε εικόνα της ετήσιας κατανάλωσής σας ανάλογα με την εποχή.  

Μεταφορά στοιχείων και δικαιολογητικά για αλλαγή ονόματος

Στην περίπτωση του οικιακού ρεύματος, οι περισσότεροι πάροχοι (Ζενίθ, Petrogaz Energy, Φυσικό Αέριο, KEN, Nova Energy, We Energy, Elpedison, ΕΛΙΝ, ΕΛΤΑ Ενέργεια, Protergia, ΔΕΗ, Green, Ήρων, Watt+Volt, Volterra, NRG, Solar Energy και Volton) ζητούν από τους καταναλωτές ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους τα ίδια δικαιολογητικά. Εάν πρόκειται για επιχείρηση, τα έγγραφα διαφέρουν.

Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το όνομα του χρήστη της παροχής σας, ο οποίος στο εξής θα αναλάβει την πληρωμή των λογαριασμών ρεύματος. Αυτή η διαδικασία γίνεται εάν σε ένα ακίνητο υπάρχει νέος ενοικιαστής ή ο προηγούμενος έχει αφήσει χρέος. Εάν θέλετε να υπογράψετε σύμβαση με νέο πάροχο και να μεταφέρετε στα δικά σας στοιχεία τους λογαριασμούς του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, τότε θα πρέπει να συγκεντρώσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να τα καταθέσετε στον πάροχο για την αλλαγή ονόματος. Εάν π.χ. είστε νέος ενοικιαστής σε κατοικία και υπάρχει χρέος από τον προηγούμενο, η λύση για να μην αναμιχθείτε στις οφειλές αυτές είναι να καταθέσετε στον πάροχο το ενοικιαστήριο συμβόλαιό σας, καθώς και μια υπεύθυνη δήλωση ότι το χρέος δεν αφορά εσάς ή τον ιδιοκτήτη. Για αλλαγή ονόματος με δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου, θα χρειαστούν πρόσθετα δικαιολογητικά.

Τι συγκρίνουμε για μια σωστή επιλογή

Για να είναι αποτελεσματική η σύγκριση των διαφόρων παρόχων, θα πρέπει να αποφύγουμε πιθανές παρανοήσεις, ώστε τα συμπεράσματά μας να είναι ασφαλή και να καταλήξουμε σε σωστές αποφάσεις.

Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή η τιμή κιλοβατώρας, είναι ο πρώτος παράγοντας που εξετάζουμε και το σημείο εστίασης των παρόχων για τη διαφοροποίηση των προσφορών τους. Κυμαίνεται από 0,055 €/kWh έως 0,11 €/kWh. Οι διαφημίσεις των πακέτων που βλέπουμε δεν διευκρινίζουν πάντα την προέλευση των μεγάλων αυτών διαφορών. Ενδέχεται να μιλάμε μια εκπτώσεις που θα έχουν ισχύ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ή για διαφορές στις ρήτρες, τα πάγια κ.λπ.

Εν κατακλείδι, ο καταναλωτής θα πρέπει να ακολουθήσει μια πιο ολιστική προσέγγιση κατά την επιλογή του και να εξετάσει το συνολικό κόστος του τιμολογίου του, και όχι αποκλειστικά την τιμή κιλοβατώρας ή το πάγιο/τη συνδρομή. Τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να διερευνούμε είναι εάν λαμβάνουμε κάποια έκπτωση για την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών μας, εάν εφαρμόζεται ρήτρα ΟΤΣ και εάν οφείλουμε να πληρώσουμε κάποια εγγύηση για τη μετάβαση στον νέο πάροχο.

Είναι συμφέρουσα εντέλει η αλλαγή παρόχου ρεύματος;

Ας υποθέσουμε ότι εξετάσετε προσεκτικά τον κάθε πάροχο και τα όσα προσφέρει, και θεωρείτε ότι έχετε κάνει τη σωστή επιλογή. Πόσο σίγουροι είστε, όμως, ότι αυτή θα οδηγήσει σε πραγματική εξοικονόμηση χρημάτων από τα τιμολόγιά σας;

Πολλές φορές ανακαλύπτουμε ότι είναι λίγα τα χρήματα που εξοικονομούμε κατά τη διάρκεια όλης της σύμβασης σε σχέση με τον προηγούμενό μας πάροχο. Υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο η επιλογή μας να είναι τελικά ζημιογόνα και να καταλήξουμε να πληρώσουμε περισσότερα χρήματα. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι η σωστή προσέγγιση περιλαμβάνει την εξέταση του συνολικού ετήσιου οφέλους μας και αποκλειστικά για τη δική μας περίπτωση.

Ωστόσο, όλα αυτά δεν θα πρέπει να μας απομακρύνουν από τις εναλλακτικές επιλογές μας. Πρέπει απλά να επιλέξουμε τον κατάλληλο πεπειραμένο συνεργάτη στην ηλεκτρική ενέργεια, ο οποίος θα μας καθοδηγήσει σωστά και θα βρει τις πλέον συμφέρουσες λύσεις για εμάς.  

Αλλαγή παρόχου ρεύματος με χρέος

Βάσει απόφασης που ελήφθη το 2021 από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σε συνεργασία με άλλους φορείς, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να τερματίσουν τη σύμβασή τους και να επιλέξουν διαφορετικό πάροχο ακόμη και εάν έχουν οφειλές σε εκκρεμότητα ή δεν έχουν διακανονίσει τα χρέη τους. Ωστόσο, θα πρέπει οι οφειλές:

  • να μην ξεπερνούν τα 150 ευρώ για τα οικιακά τιμολόγια
  • να μην ξεπερνούν τα 200 ευρώ για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν Χαμηλή Τάση
  • να μην ξεπερνούν τα 1000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν Μέση Τάση

ΓΙΑΤΙ FTHINOREYMA.GR

ΣΕ ΜΠΕΡΔΕΥΟΥΝ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ;

Ξέρουμε ποιός έχει το φθηνότερο ρεύμα