ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ!

ELPEDISON ElectricityBusiness 1 2 3

Χαμηλή χρέωση προμήθειας, με μηδενικό πάγιο για την επιχείρησή σου με 100€ δώρο (50€ + 50€ χριστουγεννιάτικη προσφορά!). Χωρίς δέσμευση συμβολαίου, χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής.

Bonus: Δωρεάν υπηρεσία HomeRepair σε όλους τους συνδρομητές. 

Προσφορά ElectricityBusiness

H ELPEDISON είναι σταθερά η πιο οικονομική εταιρεία!

Παρέχουμε επίσης: Δωρεάν αλλαγή ονόματος από ΔΕΗ | Άμεση επανασύνδεση | Καμμία κρυφή χρέωση | Η χαμηλότερη τιμή κιλοβατώρας | Καταπληκτική εξυπηρέτηση.

ElectricityBusiness

ElectricityBusiness 1

Το πρόγραμμα ElectricityBusiness 1 απευθύνεται σε εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις με συνολική συμφωνημένη ισχύ παροχής έως και 25 kVA (Γ21).

Επιλέγοντας το πρόγραμμα, απολαμβάνετε όλα τα παρακάτω προνόμια:

* Σε όλα τα οικιακά και τα επαγγελματικά προγράμματα ο καταναλωτής θα λαμβάνει επιπλέον έκπτωση 50€ λόγω της Χριστουγεννιάτικης προσφοράς.

ElectricityBusiness

ElectricityBusiness 2

Το πρόγραμμα ElectricityBusiness 2 απευθύνεται σε εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις με συνολική συμφωνημένη ισχύ παροχής από 25 kVA και μέχρι 250 kVA (Γ22)

Επιλέγοντας το πρόγραμμα, απολαμβάνετε όλα τα παρακάτω προνόμια:

* Σε όλα τα οικιακά και τα επαγγελματικά προγράμματα ο καταναλωτής θα λαμβάνει επιπλέον έκπτωση 50€ λόγω της Χριστουγεννιάτικης προσφοράς.

ElectricityBusiness

ElectricityBusiness 3

Το πρόγραμμα ElectricityBusiness 3  απευθύνεται σε εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις με διαφοροποιημένες ανάγκες κατανάλωσης την ημέρα από τη νύχτα, ανεξαρτήτως συμφωνημένως ισχύος παροχής (Γ23)

Επιλέγοντας το πρόγραμμα, απολαμβάνετε όλα τα παρακάτω προνόμια:

* Σε όλα τα οικιακά και τα επαγγελματικά προγράμματα ο καταναλωτής θα λαμβάνει επιπλέον έκπτωση 50€ λόγω της Χριστουγεννιάτικης προσφοράς.

Προϊόν

ElectricityBusiness 1

Μηνιαία Κατανάλωση <=1.000kWh/μήνα.
Μετά την εφαρμογή Έκπτωσης 10%.
Τιμές Προμήθειας (€/kWh). Τιμές από την 1η kWh**

0,06900 €

Μηνιαία Κατανάλωση <=1.000kWh/μήνα.
Πριν την εφαρμογή Έκπτωσης 10%.
Τιμές Προμήθειας (€/kWh). Τιμές από την 1η kWh**

0,07667 €

Μηνιαία Κατανάλωση >1.000kWh/μήνα.
Μετά την εφαρμογή Έκπτωσης 10%.
Τιμές Προμήθειας (€/kWh). Τιμές από την 1η kWh** 

0,06800 €

Μηνιαία Κατανάλωση >1.000kWh/μήνα.
Πριν την εφαρμογή Έκπτωσης 10%. Τιμές Προμήθειας (€/kWh). Τιμές από την 1η kWh** 

0,07556 €

Μηνιαίο Πάγιο

ΟΧΙ

Προϊόν

ElectricityBusiness 2

Μηνιαία Κατανάλωση <=5.000kWh/μήνα.
Μετά την εφαρμογή Έκπτωσης 10%.
Τιμές Προμήθειας (€/kWh). Τιμές από την 1η kWh**

 0,06500 €

Μηνιαία Κατανάλωση <=5.000kWh/μήνα.
Πριν την εφαρμογή Έκπτωσης 10%.
Τιμές Προμήθειας (€/kWh). Τιμές από την 1η kWh**

0,07222 €

Μηνιαία Κατανάλωση <=30.000kWh/μήνα.
Μετά την εφαρμογή Έκπτωσης 10%.
Τιμές Προμήθειας (€/kWh). Τιμές από την 1η kWh** 

0,06400 €

Μηνιαία Κατανάλωση <=30.000kWh/μήνα.
Πριν την εφαρμογή Έκπτωσης 10%. Τιμές Προμήθειας (€/kWh). Τιμές από την 1η kWh** 

0,07111 €

Μηνιαία Κατανάλωση >30.000kWh/μήνα.
Μετά την εφαρμογή Έκπτωσης 10%.
Τιμές Προμήθειας (€/kWh). Τιμές από την 1η kWh** 

0,06300 €

Μηνιαία Κατανάλωση >30.000kWh/μήνα.
Πριν την εφαρμογή Έκπτωσης 10%. Τιμές Προμήθειας (€/kWh). Τιμές από την 1η kWh** 

0,07000 €

Χρέωση Ισχύος

ΟΧΙ

Μηνιαίο Πάγιο

ΟΧΙ

Προϊόν

ElectricityBusiness 3

Ημέρα
Μετά την εφαρμογή Έκπτωσης 10%.
Τιμές Προμήθειας (€/kWh).

0,08100 €

Ημέρα
Πριν την εφαρμογή Έκπτωσης 10%.
Τιμές Προμήθειας (€/kWh).

0,09000 €

Νύχτα
Μετά την εφαρμογή Έκπτωσης 10%.

Τιμές Προμήθειας (€/kWh).

0,05400 €

Νύχτα.
Πριν την εφαρμογή Έκπτωσης 10%. Τιμές Προμήθειας (€/kWh). 

0,06000 €

Μηνιαίο Πάγιο

ΟΧΙ

**Οι τιμές ενέργειας εφαρμόζονται στο σύνολο της κατανάλωσης. Η κλίμακα χρέωσης καθορίζεται από την κατανάλωση 30 ημερολογιακών ημερών, όπως αυτή υπολογίζεται αναλογικά σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό.

Προ ΦΠΑ, άλλων επιβεβλημένων φόρων και εισφορών.

Υπάρχει πιθανότητα αναπροσαρμογής της χρέωσης προμήθειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον όρο 6 της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Δείτε εδώ ένα ενδεικτικό παράδειγμα του τρόπου υπολογισμού της αναπροσαρμογής.

Δείτε εδώ τους όρους των προϊόντων ElectricityBusiness 1, 2, 3.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 138 του Ν.4951/2022 – ΦΕΚ Α’ 129/04.07.2022), για την χρονική περίοδο 01.08.2022 – 01.07.2023 αναστέλλεται η χρέωση της ρήτρας αναπροσαρμογής σε όλα τα προγράμματα ρεύματος ELPEDISON και μεταβάλλονται οι χρεώσεις ενέργειας. Η ρήτρα αναπροσαρμογής της χρέωσης προμήθειας δύναται να επανέλθει εκ νέου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον όρο 6 της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και την ισχύουσα νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Δείτε εδώ τις ανακοινωμένες τιμές των προϊόντων για τον Δεκέμβριο 2022.

Οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις είναι κοινές για όλους τους Προμηθευτές Ενέργειας, όπως έχουν διαμορφωθεί από το ΥΠΕΚΑ και εφαρμόζονται επιπλέον των ανταγωνιστικών χρεώσεων, στο μηνιαίο σας λογαριασμό.

ΣΥΓΚΡΙΝΕ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Μείον 400€

Πάρε  έκπτωση 300€ (ρεύμα+αέριο), συν 50+50€ Χριστουγεννιάτικη προσφορά.